Cíle a poslání

Asociace nestátních otevřených památek sdružuje provozovatele hradů, zámků, klášterů, poutních míst, technických památek, zahrad a dalších kulturních památek, které jsou v jiném než státním vlastnictví a jsou v pravidelném režimu zpřístupněny pro veřejnost. Tyto památky, přestože nejsou přímo státním vlastnictvím, tvoří nedílnou součást národního kulturního dědictví. Hlavním motivem pro založení asociace nestátních otevřených památek byla především potřeba společné platformy, která má hájit jejich společné zájmy.

Asociace usiluje o naplnění těchto hlavních cílů:

 • rozvoj a podpora podnikání a ostatních ekonomických činností v oblasti zpřístupněných nestátních nemovitých památek při dodržování jejich plné památkové ochrany s důrazem na zachování, ochranu, trvalou ekonomickou udržitelnost a rozvoj kulturního dědictví Česka
 • zvyšování kvality a objemu služeb v oblasti zpřístupněných nemovitých památek a navazující infrastruktury cestovního ruchu
 • marketing a propagace aktivit členů Asociace jako celku s důrazem na propagaci celé České republiky a jejího bohatého kulturního dědictví na straně jedné a regionálních tradic a rozmanitosti na straně druhé
 • integrace segmentu českého kulturního turismu do hospodářských a ekonomických struktur České republiky a EU
 • spravedlivý přístup státu k provozovatelům a vlastníkům kulturních památek bez ohledu na formu vlastnictví památek

Potřeba vzniku asociace naléhavě vyvstala zejména v době, kdy do našich životů a našeho podnikání zasáhla epidemie COVID-19. V této nelehké situaci ve veřejném prostoru citelně chyběl společný hlas památek, které jsou spravovány neziskovými organizacemi, fyzickými a právnickými osobami, městy či církvemi.

V rámci asociace jsou zastoupeny následující subjekty:

 • nestátní památkové turistické cíle (soukromé, církevní, obecní, neziskové správce atd.)
 • otevřené památky, tedy památky provozující veřejnou službu zpřístupnění kulturního dědictví z převážně nestátních zdrojů
 • zákonem chráněné památky, které jsou existenčně závislé na příjmech z cestovního ruchu
 • památky, které tvoří klíčové turistické cíle ve svých regionech, jsou často podmínkou existence cestovního ruchu a jeho rozvoje, přesto bývají opomíjeny z pohledu státní podpory

Mezi cíle a poslání asociace patří:

 • usilovat o příznivější podmínky pro nestátní památkové objekty v rámci státní legislativy
 • vytvořit lepší pozici pro nestátní otevřené památky při společném vyjednávání o státních kompenzacích v době epidemie koronaviru
 • podílet se na tvorbě podmínek, za jakých budou moci být památky při postupném uvolňování opět zpřístupněny veřejnosti
 • mapovat pro provozovatele nestátních otevřených památek dotační možnosti
 • organizovat sympózia vedoucích pracovníků zpřístupněných památkových objektů
 • spolupracovat s dalšími organizacemi v oblasti kulturního dědictví a cestovního ruchu
 • úzce spolupracovat s projektem Objevuj památky na společné propagaci nestátních otevřených památek

Odběr novinek

Zajímá Vás, co se u nás v ANOPA děje nového?
Přihlaste se k odběru našich novinek.
Budete to vědět jako první!

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: